ระบบตรวจสอบข้อมูล IT EXIT EXAM (สำหรับผู้เข้าสอบ)

ใช้ รหัสนิสิต และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับครั้งแรกในการเข้าใช้งานระบบ
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ : งานพัฒนาศักยภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี(B) ห้อง 310
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2777 , 2622